Skrzyniopalety

Skrzyniopalety

Najczęściej stosowane wymiary:

  • 160 x 120 x 123 cm
  • 140 x 120 x 120 cm
  • 120 x 120 x 120 cm
  • 120 x 100 x 100 cm

Wykonujemy również skrzyniopalety o innych wymiarach zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem. Deski są czterostronnie heblowane, a dodatkowe zaokrąglenie krawędzi bocznych zapobiega uszkodzeniu warzyw.  Przerwy między deskami wynoszą do 20 mm.

Każda ściana skrzyniopalety jest dodatkowo wzmacniana za pomocą skośnych desek, które mają na celu zapewnienie stabilności skrzyniopalety przy składowaniu jak i wysypywaniu za pomocą wywrotnicy lub obrotnicy.

Skrzyniopaleta zbijana jest za pomocą gwoździ pierścieniowych ocynkowanych. Wszystkie słupki skręcone są za pomocą śrub z płozami palety. Konstrukcja skrzyniopalety umożliwia najazd wózkiem widłowym z dwóch lub z czterech stron skrzyni.